Samarbejdets kunst

Man kan overveje, hvad det vigtigste er at lære om arbejdsmiljø. Hvilke love skal kunnes uden ad.  Hvor mange regelbøger skal bruges til at slå ledelsen oven i hovedet. Så den makker ret. Det korte svar er, ingen! Det gælder om at få æslerne til at se hinanden i øjnene, blive enige om retningen og trække sammen.

At blive arbejdsmiljørepræsentant er en chance for at lære nyt. Af sted på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse så hurtigt som muligt.

Jeg har altid hørt, at den lovpligtige uddannelse er, hvad ordet antyder. Pligt, tørt og kedeligt stof. Men nej, det var tre interessante og givende dage. Mette Frandsen fra Apropos Kommunikation var ved roret. Hun brænder for det gode arbejdsmiljø, evner at formidle levende og med stor indsigt.

Uddannelsen tager fat i grundlæggende elementer i arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøorganisationen og dens opgaver. Arbejdspladsvurderingen (APV) og inspiration hertil. Forebyggelse af arbejdsskader. Det gode arbejdsmiljø. Dilemmaer og ansvar.

Der er lovstof, regler, At-vejledninger, hensyn og begrænsninger. Psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø, sikkerhedshensyn og egetansvar. Steder at slå op, hvor inspiration og viden er tilgængeligt. Noget er lovmedholdigt, andet er til fortolkning og meget er til forhandling.

Hvis-æslerne-trækker-hver-sin-vejDet er samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse, der driver værket. At være i dialog, finde muligheder og se løsninger. Hvis ikke I kan tale sammen og finde fælles fodslag, kommer I til kort – også i arbejdsmiljøet.

Er vi bedre til at lytte, når vi ikke ligner hinanden?
Der var ledere og medarbejdere fra forskellige brancher og meget forskellige arbejdsområder. Medicinalbranchen, hvor sikkerhedsarbejdet er så vel beskrevet, at arbejdsmiljøorganisationen er med, når der bliver etableret hjemmearbejdspladser. Bygge & anlæg, hvor fokus på sikkerhed og indbyrdes ansvar i de enkelte sjak kan betyde forskellen på liv og død. Service & industri med udfordringer i det fysiske arbejdsmiljø. Rådgivning & vejledning, hvor det at bruge sig selv og bevare sin integritet er en balanceakt.

Det var givende at være på et tværfagligt kursus. Forskellene på arbejdsmiljøproblemer gav en indsigt og forståelse for spændvidden i lovgivningen, og de udfordringer den enkelte kan møde.

At være så forskellige deltagere med vidt forskellige problemer, skabte nysgerrig. Vi lyttede til hinanden. Stillede opklarende spørgsmål. Om ikke andet, fordi det var umuligt at færdiggøre de andres sætninger og stjæle ordet.

Alle viste stort engagement, herligt. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at det at være arbejdsmiljørepræsentant er et tillidshverv, der bliver taget alvorligt. Nok er det et hverv, der skal løses i arbejdstiden (det siger lovgivningen), men lur mig om ikke der bliver brugt tid og energi på viden om arbejdsmiljø – også i fritiden.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er et godt afsæt. Jeg vil vide mere, lære mere, kunne mere.

Her er lidt af de guldkorn vi fik medGuldkorn fra Thyra Frank
Nyd Thyra Frank fortælle om sin tro på et liv før døden, og om at heart-hunte medarbejdere.

Her finder du viden og inspiration
Arbejdstilsynets vejledninger er et godt udgangspunkt for arbejdsmiljøarbejdet. De er ikke bindende, men bygger love og bekendtgørelser. Der er overraskende mange vejledninger, brug søgefunktionen eller Arbejdstilsynets temaer om arbejdsmiljø til at finde vej.

Videncenter for Arbejdsmiljø, portalen Arbejdsmiljoviden.dk. Forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø, artikler, redskaber, love og regler. Eksempler på god praksis fra virksomheder, der har gjort en særlig indsats. Små videoklip med eksperters bud på, hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø.

11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR’er) med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Rådene kortlægger branchers særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem. Informationsmateriale, temamøder og uddannelse.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker, formidler og uddanner for at bidrage til udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark.

Arbejdsmiljørådet er fælles initiativer fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Rådets opgave er at medvirke til at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedinby feather